Biodiversiteit

Uit onderzoek blijkt dat mensen biodiversiteit heel belangrijk vinden. Toch weten maar weinigen waar het voor staat.
Biodiversiteit gaat over alle plant- en diersoorten. Ze leven met elkaar samen en zijn van elkaar afhankelijk. Maar zodra er te veel soorten verdwijnen of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt die natuurlijke balans.

Natuurlijke evenwicht

Een boomgaard is een bijzonder stuk natuur. Doordat onze appel- en perenbomen vele jaren in de boomgaard staan, ontstaat spontaan een natuurlijk evenwicht tussen veel schadelijke insecten en hun natuurlijke vijanden. Dit natuurlijke evenwicht wordt door ons een handje geholpen door het uitleggen van roofmijten in jonge bomen die de spintmijten opeten. Door het aanbrengen van nest- en schuilgelegenheden wordt het diverse nuttige insecten aantrekkelijk gemaakt om zich in de boomgaard te vestigen.

Hulp van torenvalken

Torenvalken jagen op onder andere muizen. Door het plaatsen van torenvalkenkasten bieden we deze nuttige jagers een mooie ‘woning’ in de boomgaard. In ruil daarvoor helpen ze om schadelijke knaagdieren onder controle te houden.

Menu